MENU +
ANA SAYFA
home page
BİZ KİMİZ?
about us
BAKIŞ AÇIMIZ
point of view
FİRMA KÜNYESİ
company details
PROJE GELİŞTİRME
project development
SAHA GES KURULUMU
solar power plants solutions for area applications
ÇATI ÜZERİ GES KURULUMU
roof - top solar / photovoltaic solutions
ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GES SİSTEMLERİ
off-grid photovoltaic systems
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
consultancy services
PROJELERİMİZ
our projects
MEDYA
media
İLETİŞİM
contact

Saha Ges Kurulumu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması, elektrik üretim tesislerinin karlılığı bakımından hayati bir öneme sahiptir. Doğru seçilmiş bir yenilenebilir enerji sahasında, optimize edilmiş bir tasarım doğru yatırım yapılmasına fayda sağlayacaktır. Hassas bir üretim gerektiren kurulumlar doğru yapıldığında verimli, uzun ömürlü üretim tesisleri kurmak mümkün olacaktır. Bu doğrultuda GC Enerji tarafından geliştirilen projeler ve/veya bağlantı hakkı bulunan mevcut GES Projelerinize anahtar teslimi santral kurulumunu gerçekleştirebilmekteyiz. GC Enerji aynı zamanda hem kendi kurmuş olduğu hem de daha önce kurulmuş olan santrallerin işletme, bakım ve onarım hizmetlerini de verebilmektedir.

Güneş enerjisi santrali kurulumu kapsamında;

Arazi analizi,
Fizibilite çalışmaları,
Teknik tasarım ve planlama,
Statik ve elektrik projelendirme,
Proje resmi onay süreçleri,
Saha hazırlıkları ve tesviye,
Ürün tedariki - İthalat / Satın alma,
Lojistik ve ulaşım koordinasyonu,
Proje sahası inşaat çalışmaları,
Kurulum ve montaj çalışmaları,
Testler ve Devreye alma,
İşletme ve Bakım onarım

gibi işlemleri yapmaktayız. Daha detaylı bir bilgi talebi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Solar Power Plants Solutions For Area Applications

Using the renewable energy resources correctly and efficiently bears a critical significance in terms of profitability of the electrical generation plants. An optimized design in an accurately selected renewable energy site, will help in making a right investment. When installations requiring a precision production are made right, it would be possible then to establish efficient, long-life generation plants. Within such context, we are able to implement turn-key plant installation for projects developed by GC Energy and/or for your own existing GES Projects possessing right of connection. In the same time GC Energy, can also render operating, maintenance and repair services of plants both, installed by itself and installed previously.

Under scope of solar power plant installation; we do carry out processes such as given below,

Land analysis,
Feasibility surveys,
Technical design and planning,
Static and electrical project design,
Project public approval processes,
Site preparations and levelling,
Product supply - Import / Purchase,
Logistics and transportation coordination,
Project site construction works,
Installation and assembling works,
Tests and Commissioning,
Operating and Maintenance - Repair

You can communicate with us for more detailed information request.
Copright 2016 © GCENERJİ
GC Enerji Bilişim Mühendislik Yapı Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi